Biografija


  PORTRE VIDEO 

HORVAT UZON EVA 

(slikar svile)

Horvat Uzon Eva je rođena u Segedini. Školovala se u Subotici. Pre penzije radila u Subotici kao komercialista u Minervi. Farbanjem svile se bavi od 2002. godine. U pejsažima i ostalim motivima može se prepoznati realizam, impresionistički stil, ekpresionistična linijska legura, koju je pozajmila od prirode. Eva stvara na polju primenjene umetnosti, prvenstveno upotrebne i odevne predmete, ulaže maksimalnu snagu da bi u venčanicama, kravatatama, jastucima funkcionalno uklopila umetnost. Imala je 16 zajedničkih i 12 samostalnih izložbi na ovom području i u Mađarskoj. Otkad se bavi slikanjem svile, dobila je brojne nagrade i priznanja. U Zrenjaninu 2005 godine dobila je 1. nagradu - zlatnu paletu na takmičenju slikara amatera Vojvodine. Za 2009 godinu njen rad bio između najboljih 13 radova slikara amatera Srbije i to nakon žiriranja u Kanjiži u Sremskoj Mitrovici i Čačku.